Waterproject Asemkov

De waterpomp in het vissersdorp Asemkov  was al sinds jaren defect. De vrouwen en kinderen liepen naar een troebele poel buiten het dorp om daar water te halen. Dit had  aanzienlijke  gezondheidsrisico’s tot gevolg. Ziekten als cholera, dysenterie, tyfus en diverse parasieten verspreiden zich via onzuiver water. De stichting Madamfo heeft de pomp laten inspecteren. Reparatie bleek niet meer mogelijk. Gelukkig ontving de stichting onlangs een gift van het Lyceum Elst. Het bedrag bleek voldoende om een nieuwe pomp te plaatsen. Deze is in januari 2022 geplaatst en levert schoon water voor de dorpsgemeenschap.

madamfo

Renovatie kleuterschool Butre

Honderdtweeëntachtig kinderen uit het dorp Butre gaan elke dag naar de school in het dorp. De school stond op instorten. De ouders van deze kinderen zijn meestal arm en de kinderen krijgen een maaltijd op school. De ruimte waar gekookt werd was erg klein en donker. Tevens was er geen stromend water en elektriciteit. In 2019 is de school met behulp van de dorpsgemeenschap gerenoveerd. In februari 2020 is de vernieuwde school feestelijk geopend.

Nieuwe apotheek Madamfo specialist hospital

De apotheek van het ziekenhuis maakt nu onderdeel uit van de polikliniek. Maar patiënten, ook van buiten het ziekenhuis, verstoren bij het afhalen van medicatie de werkzaamheden op de poli. Door toename van het aantal verstrekte medicijnen is de apotheek ook te klein geworden. Tenslotte is er in de regio Takoradi geen 7x 24u apotheekvoorziening aanwezig. Redenen genoeg om een nieuwe, grotere apotheek in te richten buiten het ziekenhuisgebouw. Gekozen is voor een bestaande bungalow op het ziekenhuisterrein. De ligging aan de doorgaande weg is gunstig waardoor de apotheek goed bereikbaar is voor patiënten. In september is gestart met de renovatie van dit gebouw. De nieuwe moderne apotheek zal 7x 24uur geopend zijn.

Röntgenapparaat voor Madamfo ziekenhuis

Eindelijk heeft de stichting een röntgenapparaat! De ruimte was al in gereedheid gebracht. Met de hulp van een door Philips opgeleide Ghanese technicus, is in 2018 het apparaat op deskundige wijze aangesloten en getest. Nu zijn beter onderzoek en behandeling mogelijk. Ook kunnen patiënten uit andere ziekenhuizen naar het Madamfo Specialist Hospital komen voor röntgenfoto’s.

Uitbreiding Madamfo specialist hospital

De uitbreiding van de Madamfo Specialist hospital is in 2015 afgerond met de bouw van de 3e verdieping. Deze is voor het opzetten van een laboratorium, ruimte voor de dienstdoende arts en uitbreiding van de opnamecapaciteit. De lokale overheid, Wilde Ganzen en vele particulieren hebben bijgedragen. Onlangs heeft de kliniek toestemming gekregen voor het begeleiden van coassistenten en het opleiden van medisch specialisten. We zijn trots op het predicaat “teaching hospital”. We werken nauw samen met de universiteit van Cape Coast.

Laboratorium in gebruik

In april 2017 is een container met medische apparatuur verscheept naar Ghana. Een technicus heeft het laboratorium ingericht en alle apparatuur aangesloten. Met deze stap heeft het Madamfo ziekenhuis aan alle voorwaarden voldaan om een opleidingsziekenhuis te worden. Vanaf 2018 zullen de eerste medisch studenten stage lopen.

Uitbreiding school Techimentia

De gemeenschap van Techimentia had het verzoek om de de uitbreiding van de basisschool met twee nieuwe lokalen te financieren. Tevens kwam de vraag om de bestaande school te renoveren.

De dorpsgemeenschap heeft de opknapbeurt van de school voor haar rekening genomen. De stichting Madamfo heeft de uitbreiding ter hand genomen met medefinanciering van Wilde Ganzen. In november 2011 zijn deze twee lokalen feestelijk in gebruik genomen. In 2013 werden nogmaals 6 lokalen aan de school toegevoegd. In december 2013 vond de officiële opening plaats waarbij een delegatie van het Madamfobestuur aanwezig was.

Medische apparatuur kliniek Takoradi

De met steun van stichting Madamfo gebouwde kliniek in Takoradi had dringend behoefte aan vervanging van bestaande apparatuur en de aanschaf van instrumenten voor enkele nieuwe behandelingen. Wilde Ganzen heeft dit project te ondersteund. Dit project is in het voorjaar van 2015 afgerond.

Eind 2014 is een container met medische materialen (echoapparaat, extra sterilisatieapparatuur en flexibele endoscopieapparatuur) naar Takoradi verscheept. De urologische kliniek heeft hiermee apparatuur die nergens anders in Ghana voorhanden is. April 2015 is nieuwe röntgenapparatuur aangekomen in Takoradi.

Nkoranza

De Hand in Hand-gemeenschap in Nkoranza biedt sinds 1992 onderdak aan gehandicapte en in de steek gelaten kinderen. Er leven 80 kinderen en jong-volwassenen. De gemeenschap is volledig afhankelijk van giften.

In 2010 hebben we aangepaste leermiddelen en computers kunnen aanschaffen dankzij een forse donatie van ASML foundation. Met steun van Wilde Ganzen en the Thom Foundation voerden we een grondige renovatie uit (elektriciteit, watervoorziening, nieuwe daken).
In november 2012 ontvingen we van the Thom Foundation wederom een donatie van 7500 euro. Ook Wilde Ganzen stelde een bedrag van ruim 5500 euro beschikbaar. Met dit geld is een nieuwe bungalow gebouwd voor de kinderen.
Eind 2013 heeft de Jacobushoeve te Vessem dit project ondersteund met 1700 euro. In 2015 konden we na een nieuwe actie zonnepanelen aanschaffen.

Basisschool Techimentia fonds voor leerlingen

Zo maar naar school gaan zoals in ons land bestaat niet in Ghana. Ouders van leerlingen betalen een klein bedrag aan schoolgeld en kopen zelf pennen en schriften. Ook is een schooluniform nodig (7,50€) en een tafel/stoel (10€). De totale kosten voor het 1e jaar zijn 65€. De volgende jaren is dit 50€. Ongeveer 30 kinderen in Techimentia kunnen per jaar niet aan de lagere school beginnen omdat hun ouders de onkosten niet kunnen betalen. Madamfo had van 2011 tot 2018 een schoolfonds voor deze kinderen.

Hartoperatie voor Harriet

De 5-jarige Harriet werd geboren met ernstige hartafwijking. Er was dringend een operatie nodig die niet in Ghana uitgevoerd kon worden. In augustus 2011 heeft de ingreep plaatsgevonden in het LUMC. De Stichting Open Hearts for Kids heeft hier een grote rol in gespeeld. De Stichting Luchtvaart zonder Grenzen heeft de reis van Ghana naar Nederland en terug geregeld. Het geld voor de operatie en het verblijf is bijeen gekregen dankzij giften van een groot aantal bedrijven en particuliere donaties. Na een geslaagde operatie en een revalidatie van 6 weken is Harriet weer gezond naar haar ouders gegaan

Auto

De Landrover van de Stichting Madamfo heeft zijn laatste kilometers gereden. Voor een gereduceerde prijs is een nieuwe Toyota Hilux gekocht. Twee leden van het bestuur hebben in december 2010 de auto naar Ghana gereden en overhandigd aan het locale bestuur van de stichting.

Middelbare school Efutu

De middelbare school in Efutu verzorgt middelbaar- en beroepsonderwijs voor een grote regio. De school staat als kwalitatief goed bekend en krijgt derhalve een groot aantal aanmeldingen per jaar. Het gevolg is dat de schoolfaciliteiten eigenlijk onvoldoende zijn. In 2009 is de school getroffen door een windhoos waardoor aanzienlijke schade is aangericht.

Leerlingen van het Candeacollege te Duiven hebben op 2 april 2010 een sponsorloop georganiseerd onder het motto "Samen aan de bak voor een nieuw dak!" De opbrengst was boven verwachting en Wilde Ganzen heeft de opbrengst ook nog verdubbeld. Met de bouw van de slaapzaal voor meisjes is in de zomer van 2010 een start gemaakt. Verder heeft een spontane inzamelingsactie van dhr. en mevr. Latten uit Brunssum 6 computers opgeleverd voor de school. Het Candea college heeft nog eens 26 laptops geschonken. In november 2011 kon een delegatie van het Madamfo bestuur de slaapzalen én de nieuwe bibliotheek bewonderen. De nieuwbouw voor de keuken is in maart 2012 opgeleverd.

Ziekenhuis Takoradi

Henry Atawura studeerde medicijnen in Ghana. Na zijn studie volgde hij de specialistenopleiding tot chirurg/uroloog in het buitenland. Daarna keerde hij terug naar Ghana en in 2003 vestigde hij zich in het streekziekenhuis te Takoradi. De Stichting Madamfo ondersteunde hem vele jaren door het opsturen van een medische instrumenten zoals een echoapparaat. Lisette van de Bilt, bestuurslid en verpleegkundige, bezocht het ziekenhuis in maart 2006 om het verpleegkundig personeel te scholen in het gebruik en onderhoud van de nieuwe apparatuur.

Sinds dr. Atawura zich in het Sekondi Hospital vestigde is er sprake van een groeiende stroom patiënten. Niet alleen uit Ghana, maar ook uit de omliggende landen hebben patiënten hun weg inmiddels richting Sekondi gevonden voor de meest uiteenlopende (meestal tropische) aandoeningen. Het aantal patiënten werd zo groot dat het ziekenhuis in Sekondi de opvang op de polikliniek en afdeling niet meer aan kon. De enige oplossing voor de ontstane situatie was de bouw van een bescheiden health care centre (een polikliniek, onderzoeksruimte en een dagcentrum) voor basale zorg en kleine chirurgische ingrepen. In 2007 is met de bouw begonnen. Medewerkers en bezoekers van het ziekenhuis Rivierenland te Tiel hebben een fors bedrag ingezameld en in 2009 kon gestart worden met de afwerking en inrichting. Al snel nadat de geplande kliniek klaar was, bleek dat uitbreiding nodig was. Het verzoek van een aantal grote bedrijven in de regio, om behandelingen voor hun personeel in de kliniek te laten plaatsvinden, heeft hier mee te maken. Dit betekent dat 24 uurs zorg en een algemeen arts nodig zijn. Op het bestaande gebouw is een verdieping gebouwd. De kliniek is inmiddels in bedrijf.

Openbare toiletten in Techimentia

Om de hygiëne in het dorp Techimentia verder te verbeteren zijn tussen 2005 en 2007 vier toiletgroepen gebouwd. Het gaat om speciaal voor de tropen ontwikkelde hygiënische latrines, de zogenaamde Kumasi Ventilated Improved Pitlatrine (KIVP). Dit zijn toiletten waar geen stromend water bij nodig is, waardoor de verspreiding van besmettelijke ziektes wordt voorkomen.

Water project Techimentia

Techimentia is een dorp met tienduizend inwoners in centraal Ghana. De bevolking leeft van kleinschalige landbouw. Tropische ziekten komen op grote schaal voor. De belangrijkste zijn malaria en maagdarmziekten zoals dysenterie, tyfus en cholera. De genoemde infecties worden met name veroorzaakt door de zeer gebrekkige watervoorziening.

Er was tijdens ons eerste bezoek slechts één functionerende pomp die zijn beste tijd gehad had. Verder waren de mensen aangewezen op vervuild water uit stroompjes en poelen. Vaak moesten hier enkele kilometers voor gelopen worden. Er was behoefte aan 5 zogenaamde boreholes waarmee schoon water kon worden opgepompt. Voor de dorpjes die in de omtrek liggen en bij Techimentia horen waren nog eens vijf waterpompen nodig. Onderzocht werd of er voldoende water in de bodem aanwezig was. Deze zogenaamde geophysical survey viel gunstig uit. Er was meer dan voldoende water aanwezig op een diepte die geschikt was voor een “borehole” met handpomp. De boreholes werden in 2003/2004 door een Ghanees bedrijf in samenwerking met de dorpsgemeenschap aangelegd. Zonder verdere kosten is een inwoner van het dorp opgeleid om het onderhoud voor haar rekening te nemen.

Uitbreiding secondary school Techimentia

Techimentia heeft een grote “secondary school”. De lokalen worden intensief gebruikt. De schoolleiding verzocht de Stichting Madamfo in 2002 een beperkte uitbreiding te ondersteunen. Er is een bibliotheek/studeerlokaal voor de scholieren gebouwd. In de bibliotheek krijgen de scholieren les en er is ruimte om te lezen en studeren.

Moeder- en kindkliniek Twabidi

Twabidi is een dorp in de bush van centraal Ghana. De leefomstandigheden zijn uiterst primitief. Elektriciteit, betrouwbare watervoorziening en sanitaire voorzieningen zijn niet aanwezig. De gezondheidssituatie is zorgwekkend. De kindersterfte is hoog mede door tropische ziekten.

Augustina Ahiaku, een verloskundige/nurse practitioner heeft in dit dorp een gezondheidspost/moeder- en kindkliniek opgezet. Zij zorgt voor de meest basale vorm van gezondheidszorg, zoals eenvoudige medische behandelingen, vaccinaties, zwangerschapscontroles en gezondheidsvoorlichting. De Stichting Madamfo heeft de benodigde instrumenten en meubilair van de kliniek mede gefinancierd.

Moeder- en kindkliniek Kensere

Liesbeth Appiah Kusi ontvangt sinds vele jaren een bescheiden financiële bijdrage voor haar moeder- en kindkliniek in Kensere. De bijdrage werd onder andere gebruikt voor een uitbreiding van de kliniek die in een afgelegen gebied ligt, waar verder geen geneeskundige voorzieningen zijn. De bevolking is arm en vaak niet in staat de kleine bijdrage die gevraagd wordt voor behandelingen te betalen.

Autoproject

Techimentia was in 1999 een afgelegen dorp met nauwelijks openbaar vervoer. Voor de chief en zijn elders was het nagenoeg onmogelijk op te komen voor de belangen van de dorpsgemeenschap aangezien regionale besprekingen niet bezocht konden worden ten gevolge van transportproblemen. Dorpelingen die medische behandeling nodig hadden, waren niet in staat een ziekenhuis te bereiken. Om deze redenen verzocht het dorpbestuur de stichting Madamfo om hulp. Een Mercedesbus is gekocht en verscheept.

Nieuwbouw basisschool Techimentia

In 1998 kregen we het verzoek om behulpzaam te zijn bij de wederopbouw van de “primary school”. Tijdens een werkbezoek bleek dat de school bestond uit een betonnen vloer met daarop enkele palen die een golfplatendak stutten. De kinderen zaten tijdens het onderwijs op de grond. Schoolmeubilair was er niet, het dak lekte. Na gesprekken met de chief werden afspraken gemaakt: de dorpsgemeenschap zorgde voor de nodige arbeidskrachten, de stichting Madamfo financierde de bouwmaterialen. Zo werd een lagere school met 12 leslokalen gebouwd.