oprichting

Oprichting

Madamfo is op initiatief van Wim Levens in 1997 opgericht. Hij heeft van 1980 tot 1983 als tropenarts in Ghana gewerkt. De eerste jaren was de hulp kleinschalig. De hulpvragen namen toe, professionaliseren van de hulp was nodig. In 1997 is de stichting Madamfo opgericht. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. De stichting meent hierbij de goede band met de Ghanese bevolking tot uitdrukking te brengen. Klik hier voor het beleidsplan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doel en werkwijze

Doel van de stichting is hulpverlening aan projecten in Ghana. De bestuursleden doen hun werk pro deo en reiskosten zijn voor eigen rekening. Een delegatie van het bestuur bezoekt elk jaar de projecten en bespreekt lopende zaken en nieuwe projecten. Alle projecten voert de stichting uit in nauwe samenwerking met de bevolking uit, de inbreng vanuit Ghana is het belangrijkste uitgangspunt bij het selecteren van projecten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inkomsten

De inkomsten van de stichting zijn afkomstig uit fondswerving. De stichting krijgt steun van particulieren, bedrijven, verenigingen, medefinancieringsorganisaties en serviceclubs. De activiteiten in Nederland bestaan uit publicaties, presentaties en het organiseren van evenementen. De donaties komen geheel ten goede aan de projecten in Ghana. De onkosten van de stichting zijn nihil.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jaarverslagen en Jaarrekening

Door publicatie van het jaarverslag/jaarrekening legt de stichting Madamfo verantwoording af aan haar donateurs.

Klik hier voor het jaarverslag 2019.

Klik hier voor het jaarverslag 2020.

Klik hier voor het jaarverslag 2021.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samenwerking

We werken waar mogelijk samen met andere organisaties. Ook is de Ghanese Madamfo stichting opgericht. Steeds meer organisaties geven er de voorkeur aan dat de aanvraag voor een project, de uitvoering en de verantwoording over gelaten worden aan de partner in het land waar het project wordt uitgevoerd. Het bestuur in Ghana bestaat uit Henry Atawura, Victor Addy en Daniel Asante.

verantwoording

Verantwoording

De Stichting Madamfo maakt een jaarverslag en een jaarrekening zodat voor de donoren transparant is waar de gelden aan worden besteed. Sinds 2005 heeft de Stichting Madamfo een officiële NGO registratie (Non Governmental Organisation). Dit houdt in dat de Ghanese overheid activiteiten periodiek op effectiviteit controleert.